GEXXI - 2 ANYS / 2 AÑOS

Gràcies a tots els que fem possible aquesta gran família... per molts anys! .
Gracias a todos los que hacemos posible esta gran familia... ¡por muchos años!.

Presentació del Grup Espeleo XXI

(Ir a la presentación del GEXXI en castellano)

El GEXXI (Grup espeleològic -segle- XXI) va néixer el 16 de maig de 2008 per iniciativa de Joan Montoya Segado, a través del seu bloc personal. Ràpidament altres blocs es van fer ressò de la proposta i des de llavors s'ha anat propagant a través d'internet i contactes personals. La primera activitat espeleològica es va dur a terme el dia 6 de juliol de 2008, explorant la Grallera de Corona i la Grallera d'Alzamora. En aquests moments ja érem 12 els integrants del grup.
En els primers mesos ens comunicàvem a través d'una llista de correus electrònics, però a finals de setembre, quan érem 25 persones en el grup, aquest sistema es feia insostenible per la gran quantitat de correus que es generaven. En aquests moments un membre del grup va crear una pàgina per al GEXXI al Facebook. En un principi hi va haver persones que no veien clara aquesta opció, però finalment es va acabar imposant, i demostrant amb el temps, que era un salt necessari per al funcionament del nostre grup. El correu electrònic ha quedat únicament per a comunicacions puntuals.

A principis d'octubre del 2008 es va elegir, per votació entre tots els membres del GEXXI i entre diversos dels projectes presentats, el logotip de grup, creació de Marcos Carbo Ventura.

La majoria dels integrants som de Catalunya, encara que tenim alguns membres d'altres comunitats. Hi ha gent de totes les edats, des de menors d'edat fins a persones al voltant del 60 anys. Pel que fa al nivell hi ha des de persones que acaben d'iniciar-se en la espele fins a persones de molt alt nivell i experiència. Fem sortides allà on algú proposa i hi ha gent interessada, encara que com és lògic la majoria són a Catalunya. Cadascú tria segons la seva disponibilitat o capacitat.

No hi ha quotes ni cap organització jeràrquica. Joan Montoya fa de coordinador per a les altes i cadascun de nosaltres aporta el seu gra de sorra per al correcte funcionament del GEXXI.

Qualsevol pot ser del GEXXI, sense més requisit que estar interessats en espele i mantenir bon rotllo.

Si t'interessa entrar al nostre grup només has d'enviar un correu a l'adreça joanmontoya (arroba) hotmail.com exposant algunes dades bàsiques: nom, ciutat on resideixes i altres dades que et semblin oportuns.

A la major brevetat possible s'enviarà una comunicació a tot el GEXXI, fent la teva presentació. Com la nostra via de comunicació és el Facebook t'has de donar d'alta en http://es-es.facebook.com/ Un cop estiguis al Facebook et podré enviar una sol licitud de "amics" i quan la acceptis et podré enviar una "invitació" per entrar al GEXXI. A partir d'aquest moment ets un més del grup.

Una vegada donat d'alta al Facebook els passos per accedir a la nostra pàgina són molt simples: Accedir a la sessió. A "Aplicacions" marcar a "Grups". A la pròxima pantalla marcar sobre el nostre logo.

Quan estàs dins de la nostra pàgina tens diferents apartats, els bàsics són els següents:
El Mur. Per informes diversos.
Fòrums de debat.
Esdeveniments. Per proposar sortides i concretar.

Presentación de Grupo Espeleo XXI

(Anar a la presentació del GEXXI en català)

El GEXXI (Grupo Espeleológico -siglo- XXI) nació el 16 de mayo de 2008 por iniciativa de Joan Montoya Segado, a través de su blog personal. Rápidamente otros blogs se hicieron eco de la propuesta y desde entonces se ha ido propagando a través de internet y contactos personales. La primera actividad espeleológica se llevó a cabo el día 6 de julio de 2008, explorando la Grallera de Corona y la Grallera de Alzamora. En esos momentos ya éramos 12 los integrantes del grupo.
En los primeros meses nos comunicábamos a través de una lista de correos electrónicos, pero a finales de septiembre, cuando éramos 25 personas en el grupo, este sistema se hacía insostenible por la gran cantidad de correos que se generaban. En esos momentos un miembro del grupo creó una página para el GEXXI en el Facebook. En un principio hubo personas que no veían clara esta opción, pero finalmente se acabó imponiendo, y demostrando con el tiempo, que era un salto necesario para el funcionamiento de nuestro grupo. El correo electrónico ha quedado únicamente para comunicaciones puntuales.

A principios de octubre se eligió, por votación entre todos los miembros del GEXXI y entre varios de los proyectos presentados, el logotipo de grupo, creación de Marcos Carbo Ventura.La mayoría de los integrantes somos de Catalunya, aunque tenemos algunos miembros de otras comunidades. Hay gente de todas las edades, desde menores de edad a personas en torno a los 60 años. En cuanto al nivel hay desde personas que acaban de iniciarse en la espele hasta personas de muy alto nivel y experiencia. Hacemos salidas allí donde alguien propone y hay gente interesada, aunque como es lógico la mayoría son en Cataluña. Cada cual elige según su disponibilidad o capacidad.

No hay cuotas ni ninguna organización jerárquica. Joan Montoya hace de coordinador para las altas y cada uno de nosotros aporta su grano de arena para el correcto funcionamiento del GEXXI.

Cualquiera puede ser del GEXXI, sin más requisito que estar interesado en la espele y mantener buen rollo.

Si te interesa entrar en nuestro grupo tan solo tienes que enviar un correo a la dirección joanmontoya(arroba)hotmail.com exponiendo algunos datos básicos: nombre, ciudad donde resides y otros datos que te parezcan oportunos.

A la mayor brevedad posible se enviará una comunicación a todo el GEXXI, haciendo tu presentación. Como nuestra vía de comunicación es el Facebook te tienes que dar de alta en http://es-es.facebook.com/ Una vez estés en el Facebook te podré enviar una solicitud de “amigos” y cuando la aceptes te podré enviar una “invitación” para entrar en el GEXXI. A partir de este momento eres uno más del grupo.

Una vez dado de alta en el Facebook los pasos para acceder a nuestra página son muy simples: Acceder a la sesión. En “Aplicaciones” marcar en “Grupos”. En la siguiente pantalla marcar sobre nuestro logo.

Cuando estás dentro de nuestra página tienes diferentes apartados, los básicos son los siguientes:
El Muro. Para comentarios diversos.
Foros de debate.
Eventos. Para proponer salidas y concretarlas.